การรับมอบตัว นักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

การรับมอบตัว นักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Previous articleการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
Next articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา