ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2565

Previous articleประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ปกครอง