ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 22

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราในสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่
นายนิรวิทย์ จงประสาธน์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 และ นายจิรภัทร ไชยยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 22
Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎากร มะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 การแข่งขันคำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566