ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 22
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566