ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่

Previous articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566