โรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวันนครราชสีมา ด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร ในวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
    
Previous articleกิจกรรมค่ายนักบินน้อย ประจำปีการศึกษา 2566
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่