ขอแสดงความยินดี กับ “ข้าราชการครู จำนวน 6 ท่าน” ในโอกาสมีวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2) และเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ขอแสดงความยินดี กับ “ข้าราชการครู จำนวน 6 ท่าน” ในโอกาสมีวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2) และเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 (PA)

Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วันที่ 5 สิงหาคม 256 ผ่านระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของมหาวิทยาลัยพะเยา