ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วันที่ 5 สิงหาคม 256 ผ่านระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของมหาวิทยาลัยพะเยา

Previous articleขอแสดงความยินดี กับ “ข้าราชการครู จำนวน 6 ท่าน” ในโอกาสมีวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2) และเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 59 วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566