กิจกรรมค่ายนักบินน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม ค่ายนักบินน้อยประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องบินและอากาศยานจำลอง ในลักษณะต่าง ๆ อีกทั้งยังรู้จักคิด วางแผนแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทำงานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 , 1.2 , 1.3  และ  1/1  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
Next articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา