จดหมายข่าว ฉบับที่ 59 วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วันที่ 5 สิงหาคม 256 ผ่านระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของมหาวิทยาลัยพะเยา
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 60 วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566