ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 ณ ห้องศูนย์ HCEC อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 61 วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่