ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Previous articleประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่