ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัรยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 62 วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566