ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงาน “วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ”
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 65 วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566