ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงาน “วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ”

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงาน “วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ”

Previous articleขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” ครั้งที่ 8 รายการแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร