ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” ครั้งที่ 8 รายการแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” ครั้งที่ 8 รายการแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 63 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงาน “วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ”