ขอแสดงความยินดี กับ “ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน” ในโอกาสมีวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2) และเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดี กับ “ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน” ในโอกาสมีวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2) และเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 (PA)

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 126 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
Next articleเชิญขวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับชมการแสดงผลงานภาพยนตร์ เรื่อง หลอน ซ่อน เร้น ผลงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์