เชิญขวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับชมการแสดงผลงานภาพยนตร์ เรื่อง หลอน ซ่อน เร้น ผลงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

เชิญขวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับชมการแสดงผลงานภาพยนตร์ เรื่อง หลอน ซ่อน เร้น ผลงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

ติดตามรายละเอียดตัวอย่างภาพยนตร์ การจำหน่ายบัตร รอบฉาย ได้ที่
https://www.instagram.com/srinaneightfilm_studios
https://www.facebook.com/SEFcinematic

สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านเท่านั้น

Previous articleขอแสดงความยินดี กับ “ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน” ในโอกาสมีวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2) และเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
Next articleประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ ๖๕๓ – ๖๕๖/๒๕๖๖ เรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยเวรกลางคืน และเวรวันหยุดสถานที่ราชการตามนโยบายลดภาระงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ