ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ ๖๕๓ – ๖๕๖/๒๕๖๖ เรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยเวรกลางคืน และเวรวันหยุดสถานที่ราชการตามนโยบายลดภาระงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ ๖๕๓ – ๖๕๖/๒๕๖๖ เรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยเวรกลางคืน และเวรวันหยุดสถานที่ราชการตามนโยบายลดภาระงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

Previous articleเชิญขวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับชมการแสดงผลงานภาพยนตร์ เรื่อง หลอน ซ่อน เร้น ผลงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
Next articleการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566