ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2567  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัครห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 127 วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567