ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Previous articleการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
Next articleประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567