ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการ โครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในโครงการ Gifted Math ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการ โครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในโครงการ Gifted Math ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 151