ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการประมูล 3 อันดับแรกการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 154