ขอแสดงความยินดีกับ นางดวงสมร ธรรมลังกา ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการงานเรียนรู้การงานอาชีพ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางดวงสมร ธรรมลังกา ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการงานเรียนรู้การงานอาชีพ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 180
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน