ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ตามลำดับที่สอบได้รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นางดวงสมร ธรรมลังกา ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการงานเรียนรู้การงานอาชีพ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว