ขอแสดงความยินดีกับ นายคณพศ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งข้นโอลิมปีกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (20th TOI)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายคณพศ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งข้นโอลิมปีกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (20th TOI) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Previous articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาเกาหลี
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ คะใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด 15 อันดับแรกของประเทศ ในการแข่งขัน TMC(Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 12