ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ คะใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด 15 อันดับแรกของประเทศ ในการแข่งขัน TMC(Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 12

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ คะใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด 15 อันดับแรกของประเทศ ในการแข่งขัน TMC(Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 12 วันที่ 21 เมษายน 2567 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ฝึกสอน : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นายคณพศ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งข้นโอลิมปีกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (20th TOI)
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 182