Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 15.40 น. โดยจัดสอบวัดความรู้ 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยมีผู้สมัครสอบรวม 1,971 คน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular