Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 คน ดังนี้

สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

  1. นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

สาขา วิชาเคมี จำนวน 2 คน

  1. นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
  2. นายสุวิจักขณ์ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular