ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 คน ดังนี้

สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

  1. นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

สาขา วิชาเคมี จำนวน 2 คน

  1. นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
  2. นายสุวิจักขณ์ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
Previous articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา