Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ และผลงานรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย และคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565

โดยสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีการแข่งขันในกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 16 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 รายการ และงานแนะแนว 1 รายการ รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/MBvsr31AtsFojiyu8

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular