Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (รุ่นวกุลพัชร์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (รุ่นวกุลพัชร์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นวกุลพัชร์) ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบโอวาท อวยพร แนะแนวทางในการวางตนเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียนเป็นนักศึกษา จากผู้ใหญ่สู่วัยทำงานพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพสู่สังคมความเป็นจริง แนะแนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรัก ความศรัทธา ความกตัญญู ระหว่างรุ่นน้อง เพื่อน ครูและสถาบันการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular