Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ สมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ สมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
 
☑️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน รับจำนวน 108 คน รายละเอียด http://bit.ly/3d5K64h
☑️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน รับจำนวน 102 คน รายละเอียด http://bit.ly/3rMa3tY
 
📝รับสมัคร วันที่ 19-23 มีนาคม 2564
📝สอบคัดเลือก วันที่ 3-4 เมษายน 2564
📝ประกาศผลสอบ วันที่ 8-9 เมษายน 2564
 
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular