Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา เป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular