ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินจากท่าน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมิได้มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในรายการใดจากผู้ปกครองทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 2565
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม 2565
ห้องเรียนปกติ
ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2565
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2565

ประกาศผลคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม 2565
ม.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2565
ห้องเรียนปกติ
ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2565
ม.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานตัวและมอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ
ม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2565
ม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2565
ห้องเรียนปกติ
ม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 และ 2 เมษายน 2565
ม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 3 เมษายน 2565

เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710373 ต่อ 109

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020