ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินจากท่าน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมิได้มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในรายการใดจากผู้ปกครองทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัคร
วันที่ 24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนถึง 28 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนห้องปกติ

การรับสมัครนักเรียน

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

สอบคัดเลือก

ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลคัดเลือก

ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ม.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวและมอบตัว

ม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710373 ต่อ 109

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020