ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินจากท่าน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมิได้มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในรายการใดจากผู้ปกครองทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

  • ใหม่ ม.1 การสอบความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ สอบปฏิบัติวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และสอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2563 และ ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2563 (01/05/2563)
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะพิจารณาวันที่เหมาะสมในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และโรงเรียนต้องดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน (17/04/2563)

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

ปฏิทินการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียน

ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

สอบคัดเลือก

ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2563
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2563

ประกาศผลคัดเลือก

ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ม.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและมอบตัว

ม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563

เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710373 ต่อ 109

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020