Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกับสถาบัน OnDemand จัดแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS66

โรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกับสถาบัน OnDemand จัดแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS66

โรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกับสถาบัน OnDemand จัดแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS66 (Thai University Center Admission System) ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular