Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งประกาศผลการประกวดวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เนื่องในวันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พระอภัยมณี In Multiverse”

ประกาศผลการประกวดวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เนื่องในวันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พระอภัยมณี In Multiverse”

งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการประกวดวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เนื่องในวันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
 
🥇รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
– นางสาวเขมิสรา สมะพันธุ์ ม.4/8
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหริญทอง
– นางสาวศุภานัน สุขกะใจ ม.4/8
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหริญทอง
– เด็กหญิงอภิรณา ดีปินตา ม.3.3
🏅รางวัลเหรียญเงิน
– เด็กหญิงอุ้มบุญ จันทน์เกษร ม.2.2
– นางสาวชุติกาญจน์ เพียรวิทูร ม.6/9
– นางสาวพิมพ์ลภัส โลราช ม.6/1
– เด็กหญิงอรกานต์ จันอุ่น ม.3.3
🏅รางวัลเหรียญทองแดง
– นายภีมเดช สีหราช ม.6.3
– เด็กชายบุญธรรม เจริญสิน ม.2.3
– เด็กหญิงขวัญกัลยา รัตนศิลา ม.1.2
 
ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลติดต่อห้อง ศูนย์สื่อฯ อาคาร 6 ชั้น 2 ภายในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular