Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6-7 เมษายน 2564 และรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 11 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่านขอประกาศรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ดังนี้

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular