Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิขาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการนั้น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular