Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งประกาศผลการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ ภายใต้หัวข้อ Memories of Srinan ความทรงจำ ความสุข ความผูกพัน

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ ภายใต้หัวข้อ Memories of Srinan ความทรงจำ ความสุข ความผูกพัน

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการ “SRINAN In Your Eyes” ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้หัวข้อ Memories of Srinan ความทรงจำ ความสุข ความผูกพัน เปิดรับผลงานภาพถ่ายจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายคนธรรพ์ คำรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธนิสร ต๊ะวิกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลมูลค่า 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายชญานิน คันธรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 4. รางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัละ 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  • นายชนินวัตร ทากัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
  • นายธนบดี ตั้งเธียรธิติกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
  • นายปิยภูมิ จันปันเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
  • นายปฏิพล คำฝั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
 5. รางวัลยอดนิยม Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 200 บาท ได้แก่ นายคนธรรพ์ คำรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อข้างต้น นำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ติดต่อห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีและการเรียนรู้ อาคาร 6 ศิษย์ยาร่วมใจ ชั้น 2 ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:00 น. เท่านั้น

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular