กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK) 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรม ดังนี
1. การตอบปัญหาอาเซียน
2. การประกวดส้มตำลีลา
3. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
4. การประกวดชุดประจำชาติอาเซียนประยุกต์
5.บูธกิจกรรมความรู้ความสนุกสนานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ใต้อาคารศิษยา ร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษิณาพร สุทธไชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565
Next articleการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ