วันอังคาร, มีนาคม 2, 2021

Admin

94 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

| คณะผู้บริหาร | | คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน |

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน อำนาจหน้าที่ในการบริหาร

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบัน แต่เนื่องจากกระแสน้ำได้เซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชานุบาล) จัดสอนแบบโรงเรียนรัฐบาล แผนกสตรีประจำจังหวัด มีนักเรียน 23 คน ครู 2 คน จนถึงวันที่ 1...

Email โรงเรียนสตรีศรีน่าน

สำหรับการสมัครอีเมลโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th เท่านั้น นักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ หากพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3 กำลังโหลด… ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร

TOP AUTHORS

94 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read