วันพุธ, มกราคม 20, 2021

Admin

86 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

ขอแสดงความยินดีกับ นายปธานิน ต้นผล ม.6.1 ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชาติ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 3

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายปธานิน ต้นผล ม.6.1 ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชาติการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ผู้แทน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือ จาก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (TChO16) ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม...

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านเข้าร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563

นักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด ม.2 ลูกเสือ ม.2 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 120 คนนำโดยรองผู้อำนวยการดรุณี ดีปินตา รองผู้อำนวยการภิญญดา คำอ้ายล้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6  วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 เลื่อนเป็น วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดน่าน  ได้มีโอกาสวัดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับ นายสมเพชร งามธุระ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้แทนภาคี 4 ฝ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมต้อนรับนายสมเพชร งามธุระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม Halloween Days 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม Halloween Days ณ หอประชุมพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย1. นายยศทนนท์ กุศล2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับ ม.ต้น1. นางสาวจิตชญา พลายสาร2. นายกฤตบุญ ท้าวทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563 ในวันที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563เวลา 09.00 น. - 16.00 น.สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

TOP AUTHORS

86 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read