หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน ข้อมูลอาคารและสถานที่

ข้อมูลอาคารและสถานที่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย

 1. อาคาร 1 สุริยานุสรณ์ ก่อสร้างปี 2509 ใช้เป็นอาคารสำนักงาน
 2. อาคาร 2 อลงกรณ์สักทอง ก่อสร้างปี 2521 ใช้เป็นอาคารเรียน
 3. อาคาร 3 ฉลองรัตน์ ก่อสร้างปี 2525 ใช้เป็นอาคารสำนักงานและห้องเรียนพิเศษ
 4. อาคาร 4 พัฒนวิทย์ ก่อสร้างปี 2532 ใช้เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์
 5. อาคาร 6 ศิษย์ยาร่วมใจ ก่อสร้างปี 2547 ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องภาษาต่างประเทศ และห้องคอมพิวเตอร์
 6. อาคาร 7 อาคารเรียน ก่อสร้างปี 2506
 7. อาคาร 8 ร้อยฤทัย 93 ปี สตรีศรีน่าน ก่อสร้างปี 2556 ใช้เป็นอาคารเรียน
 8. อาคารพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ ก่อสร้างปี 2561 ใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุม
 9. อาคารคหกรรม ก่อสร้างปี 2529
 10. อาคารปกครอง ก่อสร้างปี 2558 ใช้เป็นอาคารสำนักงาน
 11. หอประชุมศรีเพชรพิกุล ก่อสร้างปี 2527 ใช้จัดกิจกรรมและประชุมทั่วไป
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย1. นายยศทนนท์ กุศล2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับ ม.ต้น1. นางสาวจิตชญา...

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563 ในวันที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563เวลา 09.00 น. - 16.00 น.สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน