วันพุธ, มกราคม 20, 2021
หน้าแรก ลานคนดี เวทีคนเก่ง

ลานคนดี เวทีคนเก่ง

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผลิตเดช ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. นายปธานิน ต้นผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ โดยได้รางวัลคะแนนรวม และคะแนนภาคทฤษฎี สูงสุด...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุสรา โนทะนะ ม. 5.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุสรา โนทะนะ ม. 5.1ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ นายปธานิน ต้นผล ม.6.1 ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชาติ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 3

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายปธานิน ต้นผล ม.6.1 ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชาติการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ผู้แทน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือ จาก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (TChO16) ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย1. นายยศทนนท์ กุศล2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับ ม.ต้น1. นางสาวจิตชญา พลายสาร2. นายกฤตบุญ ท้าวทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563 ในวันที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 101 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 101 คน รายละเอียดดังนี้ สตรีศรีน่าน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (หลักสูตร ไทย) 1 คน คนสตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา (หลักสูตร ไทย) 1 คนสตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์...

นายภัทรดนัย เมืองวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเข้ารับการอบรมเข้มและแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563

Most Read