วันจันทร์, มีนาคม 1, 2021
หน้าแรก มุมดาวน์โหลด

มุมดาวน์โหลด

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน โปรดทราบ หากไม่ทราบรหัสผ่านในการดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ หรือ ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน × Dismiss alert คำชี้แจง แจ้งถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน หรือฝ่ายงาน ที่ต้องการอัพโหลดเอกสารคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

สำหรับครูและบุคลากร

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศสำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อความปลอดภัย กรุณาล็อคอินด้วยอีเมลของโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู ในการประเมินเงินเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู ในการประเมินเงินเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แบบฟอร์มใหม่) แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูผู้ขอประเมินวิทยฐานะ ว.21 ปีการศึกษา 2563 สมุดกิจกรรมชุมนุม ชมรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน...

สำหรับนักเรียน

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อความปลอดภัย กรุณาล็อคอินด้วยอีเมลของโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง เอกสารสำหรับนักเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตารางสอนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-6 คู่มือการใช้ระบบออนไลน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (สําหรับนักเรียน)

Email โรงเรียนสตรีศรีน่าน

สำหรับการสมัครอีเมลโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th เท่านั้น นักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ หากพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3 กำลังโหลด… ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร

Most Read