วันพุธ, มกราคม 20, 2021
หน้าแรก รอบรั้ว ศ.น.

รอบรั้ว ศ.น.

คณะผู้บริหาร ครุ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกันถวายผ้าห่มพระพุทธสิริมงคลพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และเลี้ยงเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกันถวายผ้าห่มพระพุทธสิริมงคลพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และเลี้ยงเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 28 ธันวาคม 25 63

โรงเรียนสตรีศรีน่านมอบทุนการศึกษาและทุนเพชรพิกุล ประจำปีการศึกษา 2563

นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองผู้อำนวยการ และคุณครูวิไลลักษณ์ เหลี่ยมวานิช มอบทุนการศึกษาและทุนเพชรพิกุล (ทุนนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ลำดับที่ 1-15) และรักษาผลการเรียนดี ตลอด 3 ปี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ ชั้น 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านเข้าร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563

นักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด ม.2 ลูกเสือ ม.2 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 120 คนนำโดยรองผู้อำนวยการดรุณี ดีปินตา รองผู้อำนวยการภิญญดา คำอ้ายล้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับ นายสมเพชร งามธุระ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้แทนภาคี 4 ฝ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมต้อนรับนายสมเพชร งามธุระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม Halloween Days 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม Halloween Days ณ หอประชุมพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

มุทิตาน้อมวันทาด้วยผูกพัน เพชรมณี สตรีศรีน่าน 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในชื่องาน มุทิตาน้อมวันทาด้วยผูกพัน เพชรมณี..สตรีศรีน่าน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน มุทิตาจิตคุณ ครูเกษียณราชการเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปี 2563 จำนวน 9...

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดโครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม”โครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ใันวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ https://www.srinan.ac.th/sillapa-nan2563/

โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม “ค่ายสำนึกรักแผ่นดินไทย”

โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม "ค่ายสำนึกรักแผ่นดินไทย" ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมถ้ำผาตูบ อ.เมืองน่าน วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา และศึกษาแหล่งเรียนรู้การทำเครื่องเงิน ณ ร้านดอยซิลเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563

Most Read