พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/gQaNutb7VKrjjhAo8
Previous articleกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การนำเวทคณิตสู่ชั้นเรียน รายการแข่งขันเวทคณิตรอบพิเศษ (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565