วันอาทิตย์, พฤษภาคม 16, 2021
spot_img
หน้าแรกรอบรั้ว ศ.น.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีของเจ้าของภาษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ ชั้น 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular