Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ผู้แทน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือ จาก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (TChO16) ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครดังนี้

ศูนย์ขยายผล​โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรางวัล
เหรียญทอง 

1. นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. นายนนท์ปวีร์ ศิริรุ่งเรืองสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยรางวัล
เหรียญเงิน
1. นายภัทรดนัย เมืองวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ศูนย์ขยายผลโรงเรียนลำปางกัลยาณี​ 3 ​
เหรียญเงิน

1. นายชินโนสุเกะ ยาดะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
2. นายพีรทัต กฤษณะประกรกิจโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3. นายศุภพล สุรพลชัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือนายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular