ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 และได้เข้าค่ายเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยต่อไป
Previous articleใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
Next articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ