Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 และได้เข้าค่ายเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยต่อไป
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular